Вступна кампанія

В С Т У П  2023

Прийом до коледжу здійснюється:

  • на базі 9 класів – на І курс денної форми навчання
  • на базі 11 класів – на І курс денної форми навчання та І курс заочної форми
    навчання
  • на базі професійно-технічної освіти (кваліфікований робітник) – на І курс
    денної та заочної форми навчання за скороченим терміном навчання
  • на базі НРК5, НРК6, НРК7 - на І курс денної та заочної форми навчання за
    скороченим терміном навчання


 

ГОТУЄМО ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ / ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:


«Право»
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
«Облік і оподаткування»
«Харчові технології»
«Готельно-ресторанна справа»
«Підприємництво та комерційна логістика»
«Товарознавство в митній справі»
«Інженерія програмного забезпечення»

 
РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ

 
«Кухар; Кондитер» 3-5 розряду

«Майстер ресторанного обслуговування»