Акредитація та ліцензування

Полтавський фаховий кооперативний коледж здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» із дотриманням вимог постанови Кабінет Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Інформація про ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифікати про акредитацію освітніх програм подано у Витягах з ЄДЕБО за рівнями освіти 

Вища освіта

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо ліцензування та акредитації спеціальностей за освітнім ступенем молодший спеціаліст

Сертифікати про акредитацію

 

Фахова передвища освіта

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо ліцензування та акредитації освітніх програм у сфері фахової передвищої освіти

Інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту»

Сертифікати про акредитацію

Професійна (професійно-технічна) освіта

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо атестації робітничих професій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти