Доступ до публічної інформації

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, Полтавський фаховий кооперативний коледж надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством.

Запит від особи на отримання інформації подається письмово у довільній формі поштовим відправленням на адресу коледжу. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

Адреса для подання запиту: 36000, м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 9/17