Положення з основних процесів діяльності коледжу

Стратегічне управління

 • Стратегія розвитку Полтавського фахового кооперативного коледжу на 2021-2026 роки
 • Концепція розвитку студентського самоврядування
 • Концепція патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності студентської молоді
 • Концепція правового виховання здобувачів освіти
 • Концепції освітньої діяльності

Структурні підрозділи та органи управління 

 • Про педагогічну раду коледжу
 • Про адміністративну раду
 • Про бібліотечну раду
 • Про методичну раду
 • Положення про циклову комісію   
 • Про методичний кабінет
 • Про об’єднання наставників академічних груп
 • Про психологічну службу коледжу
 • Про наукове студентське товариство
 • Про гуртожиток  
 • Положення про Центр Українського козацтва імені Самійла Величка

 


Організація освітнього процесу

 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 • Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
 • Про організацію освітнього процесу
 • Про організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами
 • Положення про екзаменаційну комісію
 • Про зарахування, поновлення, переведення здобувачів освіти 
 • Про визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти
 • Про створення безпечного освітнього середовища
 • Про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм 
 • Про організацію та проходження практики здобувачами освіти
 • Положення про уповноваженого з прав студентів
 • Положення про наставника академічної групи 

 Освітня траєкторія та документація здобувачів освіти

 • Про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів освіти та вибіркові дисципліни
 • Про індивідуальний навчальний план здобувача освіти
 • Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту курсових робіт
 • Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту пробних кваліфікаційних робіт
 • Положення про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти 
 • Тимчасове положення про практичну підготовку  здобувачів освіти в умовах воєнного стану
 • Про атестацію здобувачів освіти 
 • Про затвердження форм документів про фахову передвищу освіту та додатка до них, зразка академічної довідки
 • Про збір та аналіз інформації щодо кар’єрного шляху випускників

Діяльність педагогічних працівників

 • Про планування та облік роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників
 • Про індивідуальний план роботи викладача
 • Положення про атестацію педагогічних працівників
 • Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу
 • Про систему рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників
 • Про навчально-методичний комплекс дисципліни
 • Про порядок ведення журналу успішності