Спеціальності та освітньо-професійні програми

Галузь знань 08 Право

  

Освітньо-професійна програма

Право

 

Перелік освітніх компонентів

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій

 

 

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

  

Освітньо-професійна програма

Підприємництво та комерціна логістика 

Перелік освітніх компонентів

 

 Освітньо-професійна програма

Товарознавство в митній справі   

Перелік освітніх компонентів

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій

 

 

 

  

Освітньо-професійна програма

Облік і оподаткування   

Перелік освітніх компонентів

 

 

Освітньо-професійна програма

Диджитал облік 

Перелік освітніх компонентів

 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій

 

  

Освітньо-професійна програма

Фінанси, банківська справа і страхування  

Перелік освітніх компонентів

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій

Галузь знань 18 Виробництво та технології