Освітні компоненти

Галузь знань 08 Право. Спеціальність 081 Право

  • Освітньо-професійна програма Право

 Перелік освітніх компонентів

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  • Освітньо-професійна програма Підприємництво та комерціна логістика 

Перелік освітніх компонентів

 

  •  Освітньо-професійна програма Товарознавство в митній справі   

Перелік освітніх компонентів

 

 Галузь знань 07 Управління та адміністрування. Спеціальність 071 Облік і оподаткування

  • Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування   

Перелік освітніх компонентів

 

  • Освітньо-професійна програма Диджитал облік 

Перелік освітніх компонентів

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа і страхування

 

  • Освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа і страхування  

Перелік освітніх компонентів

 

Галузь знань 18 Виробництво та технології. Спеціальність 181 Харчові технології

  • Освітньо-професійна програма Харчові технології  

Перелік освітніх компонентів 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування. Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

  • Освітньо-професійна програма Ресторанне обслуговування 

Перелік освітніх компонентів