«Порівняння Європейської рамки кваліфікацій та Української національної рамки кваліфікацій» («Comparison of the European Qualifications Framework and the Ukrainian National Qualifications Framework»)

27 лютого директорка коледжу Делія О. В. взяла участь у роботі вебінару-презентації звіту Європейської Комісії «Порівняння Європейської рамки кваліфікацій та Української національної
рамки кваліфікацій»